БГ
Екип
Обекти по местоположение

доц. д-р арх. Гичка Кутова

Експерт по активни слънчеви системи в сградите, енергийна ефективност
Член на Съюза на архитектите в България
Член на Камарата на архитектите в България
Заместник ректор по научна и учебна дейност в УАСГ
Ръководителна катедра "Технология на архитектурата" в УАСГ

 арх. Дилян Каменов

Експерт по проектиране и строителство на промишлени сгради

Главен проектант, управител

Съуправител в инвестиционни компании “ПиК инвест” ООД

Член на Камарата на архитектите в България

арх. Павел Добрев

Архитект – проектант - ръководител проекти

арх. Благовест Герев

Архитект – проектант - ръководител проекти

Проектанти по част Конструкции:

инж. Росен Николов
инж. Живко Иванов

Проектанти по част Електро:

инж. Ясен Цветанов

Проектанти по част ВиК:

инж. Ценка Лозанова
инж. Евгения Иванова
инж. Лиляна Зафирова

Проектанти по част ОВК и Енергийна ефективност:

доц. д-р инж. Харалампи Атанасов
инж. Станимира Белоконска
инж. Александър Клисаров
инж. Красимир Георгиев

Проектанти по част Геодезия:

инж. Камен Златарев

Проектанти по част Газификация:

инж. Станимира Белоконска

Проектанти по част Озеленяване:

инж. Стоянка Гигова

Проектанти по част ПБЗ и ПУСО:

инж. Николай Николов

Проектанти по част ПБ:

инж. Лиляна Дамянова

Всички права запазени © www.designart.bg
уеб дизайн: